Χρωματισμοί και Μικρές Επισκευές Σχολείων Δήμου Θήρας

Προϋπολογισμός: 275.030,00€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 10/2015
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τον 8/2016

Επέκταση 27 τετραγωνικών μέτρων του παλαιού νηπιαγωγείου του Εμπορείου με προσθήκη κτίσματος για χώρο αποχωρητηρίου και χώρο γραφείου, εξοπλισμένων με πλήρεις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις) καθώς και συνολική διαμόρφωση και επισκευή του περιβάλλοντος χώρου που περιέλαβε την τοποθέτηση φωτιστικών εξωτερικού χώρου και τοποθέτηση μεταλλικών θυρών.