Συντήρηση και Περίφραξη Γηπέδου Ποδοσφαίρου στο Βουρβούλο

Προϋπολογισμός: 35.999,93€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 12/2013
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το 2014

Περίφραξη της ανατολικής, νότιας και δυτικής πλευράς του γηπέδου ποδοσφαίρου με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα ύψους 2 έως 2,5 μέτρων. Επίσης τοποθέτηση νέων θυρών στα αποδυτήρια του γηπέδου, ηλεκτρολογική εγκατάσταση εσωτερικά και επισκευή των αποχωρητηρίων του χώρου.