Πρόσθετες Κατασκευές στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Καμαρίου

Έτος δημοπράτησης: 5/2014
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2015
Προϋπολογισμός: 88.000,00€ με Φ.Π.Α. 16%

Προσθήκη κατασκευών απαραίτητων για την προστασία των θεατών και την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνουν:

  • Κατασκευή τοίχων προστασίας από τα όμβρια, κατασκευή τοίχων και κιγκλιδωμάτων για την προστασία των θεατών στις κερκίδες
  • Περίφραξη δύο πλευρών του γηπέδου και πίσω από τις κερκίδες για αποτροπή ανεξέλεγκτης εισόδου θεατών στον αγωνιστικό χώρο
  • Τοποθέτηση προστατευτικού διχτυού πίσω από τα τέρματα για αποτροπή εξόδου της μπάλας από το γήπεδο κλπ.