Πρόγραμμα χαρτογράφησης, συντήρησης και σήμανσης των παλιών δρόμων και μονοπατιών και της χάραξης νέων διαδρομών στη Σαντορίνη και τη Θηρασιά

Προϋπολογισμός:
Έτος δημοπράτησης:
Κατάσταση:

Εβδομήντα πέντε χιλιόμετρα περιπατητικών διαδρομών, από την Οία και το Ημεροβίγλι ως το Καμάρι και το Ακρωτήρι, σχεδιάζονται και υλοποιούνται στη Σαντορίνη με στόχο την τόνωση του τουρισμού ακόμα και τους χειμερινούς μήνες.

  • δημιούργηθηκαν τελικά 75 χιλιόμετρα διαδρομών, με 13 κύριες διαδρομές και έξι μικρότερες στη Σαντορίνη και άλλες έξι διαδρομές στη Θηρασιά.
    καταγραφή με επαγγελματικά GPS
  • η αποτύπωση των διαδρομών στο χάρτη
  • η δημιουργία και έκδοση πεζοπορικού χάρτη Σαντορίνης- Θηρασιάς,
  • η μελέτη της σήμανσης των διαδρομών και η καταγραφή όλων των τμημάτων των μονοπατιών που χρειάζονται καθαρισμό, βελτιώσεις και διανοίξεις.
  • η σήμανση των διαδρομών,
  • ο καθαρισμός και η διάνοιξη όπου απαιτείται,
  • η τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης με χάρτες του δικτύου και πολιτιστικών επεξηγηματικών πινακίδων