Παραλιακός φωτισμός Καμαρίου

Προϋπολογισμός: 92.000€
Έτος δημοπράτησης:
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το 2017

Η επισκευή και συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού της παραλίας του Καμαρίου, ήταν ένα έργο που υλοποιήθηκε από τη Γεωθήρα ΜΑΕ – Geothira και άλλαξε ριζικά την εικόνα του παραλιακού δρόμου. Αλλάχτηκαν φωτιστικά, ηλεκτρική καλωδίωση και πίνακες.