Νέο Νηπιαγωγείο Ακρωτηρίου Θήρας Α΄ και Β΄ Φάση

Προϋπολογισμός: 158.801,00€ με Φ.Π.Α. 16% (Α΄ και Β΄ Φάση Αθροιστικά)
Έτος δημοπράτησης: Α΄ Φάση 9/2011, Β΄ Φάση 8/2012
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

Κατασκευή κτηρίου νηπιαγωγείου συνολικού εμβαδού 100 τ.μ. περίπου. Περιλαμβάνει μία αίθουσα διδασκαλίας, WC νηπίων, γραφείο νηπιαγωγού και WC νηπιαγωγού. Δυναμικότητα: 25 νήπια.