Μπάσκετ Μεσαριάς

Προϋπολογισμός: 18.900 €
Έτος δημοπράτησης:
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το 2018

Ολοκληρώθηκε η αλλαγή αθλητικού εξοπλισμού, έγινε συντήρηση και ανανεώθηκε εξολοκλήρου η περίφραξη του γηπέδου μπάσκετ στη Μεσαριά.