Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο νεκροταφείο Φηρών

Προϋπολογισμός: 22.000,00€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 10/2011
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τον 2/2012

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πρανών στην οδό Φηρών – Βουρβούλου πλησίον του νεκροταφείου Φηρών. Η κατασκευή του τοίχου ήταν απαραίτητη για την αποτροπή ατυχήματος λόγω πιθανής υποχώρησης του εκτεθειμένου πρανούς από βροχοπτώσεις και έντονα καιρικά φαινόμενα. Ο τοίχος είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και λιθοδομή, το μήκος του είναι 50 μέτρα και το ύψος 3,5 μέτρα ενώ η κατασκευή του έγινε υπό κλίση, από τη βάση προς την κορυφή για καλύτερη αντιστήριξη. Η κατασκευή του τοίχου συνεισέφερε στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του δρόμου εισόδου στη νοτιοανατολική πλευρά στο νεκροταφείο.