Κατασκευή Πεζοδρομίων στον Εσωπαραλιακό της Δημοτικής Κοινότητας Καμαρίου (Επισκοπής Γωνιάς)

Προϋπολογισμός: 65.457,00€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 8/2012
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

Κατασκευή πεζοδρομίου κατά μήκος του εσωπαραλιακού δρόμου της Δημοτικής Κοινότητας Επισκοπής Γωνιάς (Καμάρι) Θήρας. Μήκος πεζοδρομίου 550 μ., πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μ.. Επίστρωση με πλάκες τσιμέντου, τύπου βοτσαλωτό, στα χρώματα της Σαντορινιάς πέτρας. Κατασκευή και οδηγού διέλευσης τυφλών με ράμπες κίνησης κλίσεως έως 5%.