Κατασκευή πεζοδρομίων στη Μεσαριά

Προϋπολογισμός: 133.316,21€
Έτος δημοπράτησης:
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκαν το 2018

Κατασκευάστηκε μήκος πεζοδρομίων από το ύψος της προτομής μέχρι το νεκροταφείο. Διενεργήθηκαν εργασίες πλακόστρωσης, ηλεκτροφωτισμού και έργα πρασίνου.