Κατασκευή Πεζοδρομίων στα Φηρά Θήρας (2011)

Προϋπολογισμός: 70.000,00€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 8/2011
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τον 3/2012

Κατασκευή τμημάτων πεζοδρομίων πλάτους 1,5 μ. που ήταν ιδιαίτερα απαραίτητα για την ασφαλή μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών στα Φηρά Θήρας. Το συνολικό μήκος των πεζοδρομίων που κατασκευάστηκαν με αυτό το έργο εντός του 2011 ανήλθε στα 156 μ. και αποτέλεσε την αρχή της κατασκευής πεζοδρομίων στα Φηρά, η οποία και ολοκληρώθηκε με νέο έργο εντός του 2012. Η κατασκευή περιέλαβε όδευση τυφλών πλάτους 30 εκατοστών και κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) κίνησης πεζών χωρίς αναβαθμό στην απόληξη με κλήση έως 5% και πλάτος 1,5 μ.