Κατασκευή Πεζοδρομίου στο Νηπιαγωγείο Μεγαλοχωρίου Θήρας

Προϋπολογισμός: 22.879,00€ με Φ.Π.Α. 23%
Έτος δημοπράτησης: 2/2016
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το 2016

Έργο κατασκευής κλιμακωτών πεζοδρομίων μπροστά και απέναντι από το νηπιαγωγείο Μεγαλοχωρίου ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής διέλευση των παιδιών και των πεζών μπροστά από τον χώρο του νηπιαγωγείου. Κατασκευάστηκε πεζοδρόμιο με βιομηχανικό δάπεδο συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. και τοποθετήθηκε και ο απαραίτητος δημοτικός φωτισμός στο σημείο.