Κατασκευή πεζοδρομίου στην Δημοτική Κοινότητα Εμπορείου

Προϋπολογισμός: 51.136,18€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 5/2013
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τον 3/2014

Έργο κατασκευής 250 μ. πεζοδρομίου για τη βελτίωση της ασφάλειας των πεζών κατά μήκος της κυκλοφοριακά επιβαρυμένης κεντρικής οδού από την είσοδο του οικισμού του Εμπορείου έως την κεντρική πλατεία του. Το πεζοδρόμιο που κατασκευάστηκε έχει μεταβλητό πλάτος από 0,8 μ. έως 2 μ., η επιφάνειά του επιστρώθηκε με βοτσαλωτές πλάκες ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τοποθετήθηκαν φωτιστικά σώματα για την παροχή Δημοτικού φωτισμού.