Κατασκευή Πεζοδρομίου και Τοίχου Αντιστήριξης στον Οικισμό του Πύργου ν. Θήρας (Β΄Φάση)

Προϋπολογισμός: 86.000,00€ με Φ.Π.Α. 16% (Β΄ Φάση)
Έτος δημοπράτησης: 6/2014
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε Ιανουάριο του 2015

Κατασκευή πεζοδρομίου από την κεντρική είσοδο του οικισμού του Πύργου (θέση: εκκλησία Αγ. Ειρήνης) έως και την διασταύρωση προς Έξω Γωνιά (θέση: «έξω πλατεία»), συνολικού μήκους 520 μέτρων περίπου και πλάτους έως 1,5 μέτρων. Στο έργο περιλαμβάνεται και η λιθόστρωση του πεζοδρομίου όπως και η κατασκευή τοιχίου λιθοδομής για αντιστήριξη πάχους περί του 0,5 μέτρου.