Κατασκευή Πεζοδρομίου από την προτομή έως το νεκροταφείο Μεσαριάς

Προϋπολογισμός: 165.312,10€ με Φ.Π.Α. 24% (133.316,21€ χωρίς Φ.Π.Α.)
Έτος δημοπράτησης: 4/2014
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τον 3/2018

Έργο διαμόρφωσης και εξωραϊσμού κοινόχρηστου χώρου συνολικής επιφάνειας 1.700 τ.μ.. Κατασκευάστηκε πεζοδρόμιο και δημιουργήθηκε χώρος που ευνοεί την ασφαλή κίνηση πεζών και ΑμεΑ αλλά και τη δυνατότητα χρήσης ποδηλάτου. Οι επιφάνειες επιστρώθηκαν με βιομηχανικό δάπεδο και πλάκες πεζοδρομίου, δημιουργήθηκαν καθιστικοί χώροι με παγκάκια, έγινε φύτευση πρασίνου και δένδρων, διαμορφώθηκαν διακριτοί χώροι στάθμευσης και τοποθετήθηκαν κάδοι απορριμμάτων και Δημοτικός φωτισμός.