Κατασκευή Λιθόστρωτων Δρόμων στον Βόθωνα

Προϋπολογισμός: 55.748,85€ με Φ.Π.Α. 24%
Έτος δημοπράτησης: 8/2016
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τον 3/2017

Ανάπλαση, ανακατασκευή και διαμόρφωση λιθόστρωτου δρόμου συνολικής επιφάνειας 700 τ.μ., που εκτείνεται από την εκκλησία της Αγίας Άννας έως τον δρόμο του παλαιού οικισμού (Ποταμό) του Βόθωνα. Οι εργασίες περιέλαβαν καθαίρεση τμημάτων του υπάρχοντος σκηροδετημένου ρημιδίου, λιθόστρωση δαπέδου, τοποθέτηση μαρμάρινης λωρίδας στη μετώπη κάθε σκαλοπατιού και επισκευή φρεατίων ύδρευσης.