Κατασκευή Δημοτικού Φωτισμού στο Καστέλι Εμπορείου

Προϋπολογισμός: 18.143,18€ με Φ.Π.Α. 24%
Έτος δημοπράτησης: 8/2016
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τοn 2/2017

Μετά την απομάκρυνση των στύλων της ΔΕΗ και την υπογειοποίηση των καλωδίων ο Δήμος Θήρας τοποθέτησε 40 περίπου νέα φωτιστικά σώματα και αποκατέστησε τον Δημοτικό φωτισμό σε διαδρομή συνολικού μήκους 300 μέτρων εντός των παραδοσιακών καλντεριμιών του Καστελιού Εμπορείου.