Κατασκευή Γηπέδου Πανθηραϊκού

Προϋπολογισμός: 706.000€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 5/2014
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το 2015

Κατασκευή χλοοτάπητα, δικτύου ομβρίων, επιχρίσματα, μεταλλικές κατασκευές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.