Επισκευή Τουαλετών της Τοπικής Κοινότητας Πύργου

Προϋπολογισμός: 32.839,00€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 7/2012
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τον 5/2013

Έργο επισκευής των δημοτικών κοινόχρηστων αποχωρητηρίων που βρίσκονται νοτιοανατολικά της κεντρικής πλατείας του Πύργου λόγω των εκτεταμένων φθορών που είχαν υποστεί με την πάροδο του χρόνου. Η επισκευή περιέλαβε εργασίες καθαιρέσεων και αποξηλώσεων, εργασίες τοιχοποιίας, επιχρισμάτων, επιστρώσεων – επενδύσεων, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ξυλουργικά καθώς και χρωματισμούς.