Επισκευή Τουαλετών στην Ψαραγορά της Δημοτικής Κοινότητας των Φηρών

Προϋπολογισμός: 52.501,01€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 6/2012
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2013

Έργο επισκευής των δημοτικών κοινόχρηστων αποχωρητηρίων που βρίσκονται στην ψαραγορά της Δημοτικής Κοινότητας Φηρών λόγω των εκτεταμένων φθορών που είχαν υποστεί με την πάροδο του χρόνου. Η επισκευή περιέλαβε εργασίες τοιχοποιίας, μόνωσης, επιστρώσεων – επενδύσεων, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθώς και χρωματισμούς.