Διευθέτηση Όμβριων Υδάτων Περιοχής Βουνίτσου Καρτεράδου

Προϋπολογισμός: 614.800,00€ με Φ.Π.Α. 16%, Χρηματοδότηση Δ.Ε.Η
Έτος δημοπράτησης: 12/2013
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το 2014

Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας επί του δρόμου Φηρά – Αεροδρόμιο, στο τμήμα του που διέρχεται περιφερειακά του οικισμού Καρτεράδου Δήμου Θήρας, πλησίον του Νοσοκομείου. Για την κατασκευή του έργου προηγήθηκε υδρολογική μελέτη υπολογισμού βροχόπτωσης και υδραυλική μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης ομβρίων. Το έργο περιέλαβε πληθώρα εργασιών και κατασκευών όπως χωματουργικά, αγωγούς, φρεάτια, σκυροδέματα, μεταλλικά στοιχεία, οδοστρωσία κλπ.