Επισκευή – Συντήρηση Σχολείων Θηρασιάς

Προϋπολογισμός: 62.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%
Έτος δημοπράτησης: 10/2017
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τον 7/2018

Έργο επισκευής και συντήρησης του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου-Λυκείου ν. Θηρασιάς Θήρας. Ενδεικτικά στα ανωτέρω σχολεία έγιναν εργασίες αποξήλωσης και αντικατάστασης κουφωμάτων με καινούρια (γερμανικού τύπου), αντικατάσταση παλαιών πριζών, διακοπτών και φωτιστικών με νέα τύπου LED, τοπικές καθαιρέσεις εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων τοίχων και αποκατάσταση αυτών, επισκευές πατωμάτων, εσωτερικών θυρών, τοποθετήσεις γυψοσανίδας κ.α.. Επίσης τοποθετήθηκαν ορθοστάτες πετοσφαίρισης στο Δημοτικό σχολείο.