Επισκευή Λιθόστρωτων Κλιμακωτών Δρόμων στον Όρμο Φηρών

Προϋπολογισμός: 100.000,00€ με Φ.Π.Α. 23%
Έτος δημοπράτησης: 4/2016
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε αρχές του 2017

Με το έργο αυτό πραγματοποιήθηκαν μερικές σημαντικές παρεμβάσεις σε σημεία της σκάλας που συνδέει το Παλιό Λιμάνι με το κέντρο των Φηρών. Ο κομβικός ρόλος της σκάλας για την τουριστική οικονομία του νησιού καθώς και η θέση της επί του πρανούς της καλδέρας κατέστησαν αυτές τις παρεμβάσεις επιτακτικές. Καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου η σκάλα συμβάλει στη μετακίνηση πολλών χιλιάδων επισκεπτών, εξυπηρετεί την κυκλοφορία των ημιονηγών που μεταφέρουν επισκέπτες από το Παλιό Λιμάνι στα Φηρά με τον παραδοσιακό τρόπο ενώ ταυτόχρονα η ίδια η κλιμακωτή οδός αποτελεί αξιοθέατο και διαδρομή για τους περιηγητές. Στα πλαίσια του εν λόγω έργου πραγματοποιήθηκαν επισκευές σε τμήματα της λιθόστρωτης επιφάνειας της σκάλας που είχαν αποξηλωθεί από την χρήση. Οι επισκευές περιέλαβαν κατασκευή τμημάτων νέου λιθόστρωτου (450 τ.μ.), πλήρωση αρμών λιθόστρωτου (1.200 τ.μ.), αρμολόγημα όψεων τοίχων (800 τ.μ.) ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν κατασκευές τοίχων από λιθοδομή για την αντιστήριξη της σκάλας επί της καλδέρας.