Επισκευή Λιθόστρωτων Δρόμων στον Βόθωνα

Προϋπολογισμός: 31.983,28€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 8/2015
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τον 2/2016

Πλήρης ανακατασκευή του ιδιαίτερα φθαρμένου κοινοτικού καταστήματος Ημεροβιγλίου στο κέντρο του οικισμού.
Περιέλαβε καθαιρέσεις οροφής, εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων τοίχων, αποξήλωση κατεστραμμένων και διαβρωμένων κουφωμάτων και δόμηση νέων τμημάτων οροφής, νέο επίχρισμα τοίχων, υγρομόνωση ταράτσας, χρωματισμούς, νέα κουφώματα, νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τοποθέτηση νέου κλιματιστικού στον χώρο.