Επισκευή Αίθουσας Συγκέντρωσης Καμαριανών

Προϋπολογισμός: 111.225,65€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 10/2013
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων αίθουσας με καθαιρέσεις τοίχων, διαμόρφωση τουαλετών, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, αποξήλωση παλαιών και εγκατάσταση νέων κουφωμάτων, προετοιμασία επιφανειών για χρωματισμούς και χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων, εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου, φύτευση δένδρων και φυτών στον κήπο και δημιουργία πέργολας γύρω από το κτήριο. Συνολικής επιφάνεια αίθουσας 111 τ.μ.