Επέκταση και επισκευή Δημοτικού σχολείου της Οίας

Προϋπολογισμός: 2.050.000,00€
Έτος δημοπράτησης: 5/2019
Κατάσταση: Δημοπράτηση

Θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες.

  • Θα κατεδαφιστούν 6 παλαιά υφιστάμενα κτίσματα
  • Θα χτιστούν 3 νέα κτίρια. Το ένα θα είναι διώροφο με υπόγειο και τα άλλα δύο ισόγεια.
  • Θα ενισχυθούν στατικά και θα ανακαινιστούν τα παλιά κτίρια που θα διατηρηθούν.
  • Θα ανακατασκευαστεί όλη η αυλή του σχολείου.
  • Θα αποκατασταθούν οι κλίσεις του εδάφους στο οικόπεδο και θα ρυθμιστεί η ροή των όμβριων υδάτων.
  • Θα ανακατασκευαστεί το γήπεδο του μπάσκετ.
  • Συνολικά το νέο σχολικό κτίριο θα είναι 1159 m2