Επέκταση – Εκσυγχρονισμός αφαλάτωσης Δημοτικής Κοινότητας Φηρών Θήρας

Προϋπολογισμός: 3.084.000,00€
Έτος δημοπράτησης:
Κατάσταση: Δημοπράτηση

Υποέργο 1: «Έργα Υδρολυψίας Μονάδας Αφαλάτωσης Έξω Γιαλού Φηρών»
Προϋπολογισμού : 1.100.000,00 €
Το έργο περιλαμβάνει τον υποθαλάσσιο αγωγό υδροληψίας διατομής Φ710, μήκους 350 μέτρων, την εγκατάσταση προκατασκευασμένου αντλιοστασίου θαλάσσης με τρεις (3) αντλίες δυναμικότητας 250 m3/h έκαστη και τον καταθλιπτικό αγωγό διατομής Φ400, μήκους 140 m για την μεταφορά του θαλασσινού νερού έως τα υφιστάμενα έργα της αφαλάτωσης του Έξω Γιαλού Φηρών.
υπεγράφει η σύμβαση την 21/03/2019 θα δημοπρατηθεί άμεσα
Υποέργο 2: «Προμήθεια και εγκατάσταση νέων μονάδων Αφαλάτωσης δυναμικότητας 2.000 m3/day Έξω Γυαλού Φηρών Θήρας»
Προϋπολογισμός : 1.984.000,00 € με Φ.Π.Α.
Η προμήθεια των δύο νέων μονάδων αφαλάτωσης συνολικής δυναμικότητας 2.000 m3/day είναι σε διαδικασία έγκρισης των τευχών για την δημοπράτηση τους. Αναμένουμε την ολοκλήρωση της προμήθειας εντός του 2019.
Με την εκτέλεση των ανωτέρω οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας στον Έξω Γιαλό Φηρών θα αναβαθμιστούν και θα εκσυγχρονιστούν με την παραγωγή ύδατος να διπλασιάζεται και να υπερβαίνει πλέον τις 4.000 m3 ημερησίως.
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι από τον Μάιο του 2018 η κατανάλωση ύδατος του Δημοτικού Διαμερίσματος Φηρών ξεπέρασε τις καταναλώσεις του περσινού Αυγούστου. Συγκεκριμένα το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου καταγράφηκε αύξηση κατανάλωσης της τάξης του 44%, ενώ το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου επιπλέον αύξηση της τάξης του 18% σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές περιόδους. Αυτές οι αυξήσεις κατανάλωσης δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν και η υπηρεσίας μας αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στην κάλυψη των αναγκών υδροδότησης της Δ.Κ. Φηρών.
Με την ολοκλήρωση των υποέργων της ανωτέρω πράξης με τίτλο : «Επέκταση – Εκσυγχρονισμός αφαλάτωσης Δημοτικής Κοινότητας Φηρών Θήρας» θα εξασφαλίσουμε την επάρκεια παραγωγής αφαλατωμένου πόσιμου νερού για τις ανάγκες της Δ.Κ. Φηρών και παράλληλα θα μπορούμε πλέον να υδροδοτήσουμε με πόσιμο νερό τους οικισμούς του Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου και Καρτεράδου νήσου Θήρας.