Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας

Προϋπολογισμός: 3.540.496,00€
Έτος δημοπράτησης: 12/2018
Κατάσταση: Ολοκλήρωση έως 21/12/2020

Το έργο αφορά την επέκταση – αναβάθμιση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών για την εξυπηρέτηση ισοδύναμου πληθυσμού 20.000 ι.κ., διπλάσιας δυναμικότητας από αυτής της υφιστάμενης μονάδας.
Για την επεξεργασία των λυμάτων προβλέπεται σύστημα βιολογικής επεξεργασίας με μεμβράνες για τον διαχωρισμό υγρών – στερεών (Membrane Bioreactors–MBR) και κατάλληλες παρεμβάσεις στην υφιστάμενη ΕΕΛ, ώστε να εξασφαλίζεται η επεξεργασία αυξημένων παροχών λυμάτων χωρίς απαίτηση επιπλέον χώρων/γηπέδου, υψηλή ποιότητα εκροής και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων. Θα επαναχρησιμοποιείται το νερό.