Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Μεγαλοχωρίου νήσου Θήρας

Προϋπολογισμός: 425.000€
Έτος δημοπράτησης:
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε 10/2018

Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Μεγαλοχωρίου νήσου Θήρας