Διαπλάτυνση και ανακατασκευή οδών στον οικισμό του Βόθωνα Δήμου Θήρας

Προϋπολογισμός: 47.500,00€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 3/2014
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το 2014

Διαπλάτυνση και ανακατασκευή υπάρχουσας δημοτικής οδού στον οικισμό Βόθωνα πλησίον του γηπέδου 5×5 για λόγους αφενός ασφάλειας κίνησης των πεζών και αφετέρου αισθητικής αναβάθμισης, καθώς η περιοχή είναι κατοικημένη και ταυτόχρονα αναπτυσσόμενη γενικά αλλά και τουριστικά.