Διαπλάτυνση Δρόμου Αγίας Τριάδας Πύργου

Προϋπολογισμός: 78.000,00€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 10/2015
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε αρχές του 2016 (6/2016)

Διαπλάτυνση του δρόμου Αγίας Τριάδας στον Πύργο. Η διαπλάτυνση έγινε σε τμήμα μήκους 100 μέτρων και προσέθεσε στον δρόμο επιπλέον πλάτος 3 μέτρων. Για την εν λόγω διαπλάτυνση πραγματοποιήθηκε επιχωμάτωση πλάτους 3 μ. και μέσου ύψους 2,5μ. ενώ κατασκευάστηκε και σκηροδετημένο τοιχίο αντιστήριξης που επενδύθηκε με ηφαιστειακή πέτρα για αισθητικούς λόγους. Το έργο ολοκληρώθηκε με εργασίες ασφαλτόστρωσης του δρόμου σε μήκος 100 μέτρων και συνολικό πλάτος 7 μέτρων.