Διαμόρφωση πλατείας ρολογιού Οίας

Προϋπολογισμός: 92,000€
Έτος δημοπράτησης:
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τον 04/2016

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στόχευσαν στην ανάδειξη της μικρής πλατείας και στη δημιουργία ενός φιλικού και καλαίσθητου δημόσιου χώρου.
Το έργο ολοκληρώθηκε σε 5 μήνες.

  • Κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων και δημιουργία νέων με πρόσβαση ΑΜΕΑ
  • Επισκευή-κατασκευή στηθαίων
  • Εξολοκλήρου κατασκευή δαπέδου βιομηχανικού τύπου.
  • Αντικατάσταση πέργολας
  • Δημιουργία χτιστών καθισμάτων και αλιτάνων

Η εκτέλεση των εργασιών βασίστηκε σε σχέδια της κ. Διδώνη Βούλας την οποία και ευχαριστούμε θερμά.