Διαμόρφωση πλατείας Μεσαριάς

Προϋπολογισμός: 66.543,38€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 4/2013
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τον 11/2013

Έργο ήπιας παρέμβασης και διαμόρφωσης οικοπέδου στο κέντρο του οικισμού της Μεσαριάς για την αισθητική βελτίωση και τη λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής. Δημιουργήθηκε κοινόχρηστος χώρος αναψυχής και ξεκούρασης για τους περίοικους αλλά και υποδομή για τις ανάγκες των ελεύθερων μικροπωλητών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Όλες οι κατασκευές έγιναν με τα ιδιαίτερα υλικά και τις τεχνοτροπίες του νησιού, όπως χρήση μαύρης πέτρας στο λιθόστρωτο, κατασκευή πέργκολας επί κωνικών κτιστών κολώνων και ξύλινων καθισμάτων, φύτευση στα παρτέρια ενώ το έργο διαμόρφωσε χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των κατοίκων.