Διαμόρφωση πλατείας (Γαλή) της Τοπικής Κοινότητας Ημεροβιγλίου

Προϋπολογισμός: 35.311,00€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 5/2012
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το 2013

Έργο ανάπλασης και αναδιαμόρφωσης πλατείας (με το προσωνύμιο «πλατεία Γαλή») στην είσοδο της Τοπικής Κοινότητας Ημεροβιγλίου. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες εξομάλυνσης και διάστρωσης της επιφάνειας με σκηρόδεμα (μπετόν), εργασίες λιθόστρωσης της πλατείας καθώς και ηλεκτρολογικές εργασίες για τον Δημοτικό φωτισμό.