Διαμόρφωση Αύλειου Χώρου και Ανακατασκευή Αθλητικών Γηπέδων του Γυμνασίου Φηρών

Προϋπολογισμός: 33.000,00€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 5/2015
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβρη του 2015

Ανακατασκευή και επαναδιάστρωση του ελαστικοσυνθετικού τάπητα του γηπέδου καλαθοσφαίρισης στην είσοδο του Γυμνασίου, τοποθέτηση δύο νέων ταμπλό μπασκέτας με προστατευτικά στρώματα στις βάσεις. Επίσης, αντικατάσταση ελαστικοσυνθετικού τάπητα, τοποθέτηση νέων ταμπλό μπασκέτας καθώς και τοποθέτηση μεταλλικών ρυθμιζόμενων ορθοστατών πετοσφαίρισης με το σχετικό δίχτυ στο νότιο γήπεδο καλαθοσφαίρισης. Περιέλαβε και την κατασκευή περίφραξης μήκους 25 μ. στη νότια πλευρά του αύλειου χώρου.