Β φάση υπογειοποιήσης καλωδίων στο Μεγαλοχώρι

Προϋπολογισμός: 55.000,00€
Έτος δημοπράτησης:
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2016