Ασφαλτόστρωση Δρόμου στην Περιοχή Σταυρός – Βουνιά Ακρωτηρίου

Προϋπολογισμός: 61.100€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 9/2015
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2016

Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους 430 μέτρων και πλάτους 5,5 μέτρων εντός του οικισμού του Ακρωτηρίου στην περιοχή «ΣΤΑΥΡΟΣ – ΒΟΥΝΙΑ». Η κατασκευή περιέλαβε σκηροδετημένο στηθαίο ασφαλείας όπου απαιτούνταν, σκηροδετημένη ανοιχτή τάφρο απορροής όμβριων υδάτων και λιθόδμητο τοίχο αντιστήριξης.