Αποχέτευση Όμβριων Υδάτων και Κατασκευή Πεζοδρομίου στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαριάς

Προϋπολογισμός: 152.077,01€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 4/2014
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το 2014

Κατασκευή υποδομών βελτίωσης της απορροής και αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και επίσης κατασκευή πεζοδρομίου πλάτους 2,5 μέτρων και μήκους 260 μέτρων από το Δημοτικό Σχολείο Μεσαριάς μέχρι την αντιπλημμυρική τάφρο του αεροδρομίου επί της κεντρικής διασταυρώσεως Μεσαριάς