Αποχέτευση οικισμών Αγ. Παρασκευής και Μονολίθου Δήμου Θήρας

Προϋπολογισμός: 2.987.500,00€
Έτος δημοπράτησης: 4/2019
Κατάσταση: Ολοκλήρωση έως 15/06/2020

Το έργο αφορά στη συλλογή των λυμάτων του δομημένου τμήματος των οικισμών Αγίας Παρασκευής και Μονολίθου του Δήμου Θήρας και την μεταφορά τους προς επεξεργασία στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Καμαρίου. Περιλαμβάνει περίπου 10.200 μέτρα βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης, 2.600 μέτρα καταθλιπτικού δικτύου αποχέτευσης και την κατασκευή πέντε (5) νέων αντλιοστασίων λυμάτων. Παράλληλα με την εγκατάσταση των δικτύων αποχέτευσης προβλέπεται και η τοποθέτηση δικτύων ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 6.300 μέτρων.
Με την ολοκλήρωση του έργου διασφαλίζουμε την προστασία του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας περιοχής της νήσου Θήρας διότι περιλαμβάνει όλη την παραλιακή ζώνη ανατολικά του αεροδρομίου Θήρας, μια έντονα τουριστική περιοχή με πολύ μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και από τις ελάχιστες πλέον περιοχές της νήσου Θήρας στις οποίες δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμα δίκτυα αποχέτευσης.