Αποπεράτωση Παραδοσιακής Κλίμακας Μανωλά Κόρφου της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασιάς

Προϋπολογισμός: 91.788,98€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 11/2013
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβρη 2014

Ολοκλήρωση του έργου (β΄ φάση) ανάπλασης της παραδοσιακής κλίμακας (σκάλας) που συνδέει τον όρμο του κόρφου με τον οικισμό του Μανωλά στη Θηρασιά. Λιθόστρωση τμήματος της κλίμακας με αρμολόγηση, στρώσεις φθοράς με κολυμβητούς λίθους λατομείου εντός σκυροδέματος και κατασκευή ολόσωμων μαρμάρινων βαθμίδων.