Αποκατάσταση του κτηρίου και αντικατάσταση της στέγης του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Βόθωνα Δήμου Θήρας

Προϋπολογισμός: 104.321,56€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 5/2013
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τον 5/2014

Αποκατάσταση του κτηρίου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Βόθωνα και αντικατάσταση της στέγης του με την κατεδάφιση της υφιστάμενης και κατασκευή νέας από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το κτήριο αποτελεί σημείο αναφοράς για τον Βόθωνα καθώς βρίσκεται εντός του συνεκτικού τμήματος του παραδοσιακού οικισμού και έχει κατασκευαστεί πριν από το 1955 με αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά στοιχεία νεοκλασικού του 19ου αιώνα. Η αποκατάστασή του συνέβαλε αφενός στην ανάδειξη του ιδιαίτερου κτηρίου και αφετέρου στην εξασφάλιση της στατικότητάς του. Το κυρίως τμήμα του έχει εμβαδόν 113 τ.μ. ενώ ένας επιπρόσθετος χώρος 14 τ.μ., που έχει κατασκευαστεί μεταγενέστερα του κυρίως χώρου, μετατράπηκε στα πλαίσια του παρόντος έργου σε τουαλέτες για την εξυπηρέτηση του κτηρίου.