Αποκατάσταση Ριμιδιών και Τοίχων Αντιστήριξης στη Θηρασιά

Προϋπολογισμός: 81.800,00€ με Φ.Π.Α. 24%
Έτος δημοπράτησης: 8/2016
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το 2018
  • Αποκατάσταση επιλεγμένων ρημιδιών και τοίχων αντιστήριξης στους οικισμούς Μανωλά και Ποταμού ν. Θηρασιάς Θήρας.
  • Κατασκευή λιθόστρωτου σε ρημίδια συνολικής επιφάνειας 530 τ.μ.
  • Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ και λιθόστρωτων σκαλοπατιών στην είσοδο του οικισμού Μανωλά.
  • Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και προστασίας σε επιλεγμένα προβληματικά σημεία της οδού Μνωλά – Ποταμού.
  • Τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης και ύδρευσης πριν τη λιθόστρωση στα τμήματα ρημιδιών του Ποταμού.
  • Τοποθέτηση Δημοτικού φωτισμού με προσθήκη επιτοίχιων φωτιστικών σωμάτων στον Ποταμό.