Αποκατάσταση παραδοσιακής υπόσκαφης ομβριοδεξαμενής Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοχωρίου νήσου Θήρας

Προϋπολογισμός: 26.024€
Έτος δημοπράτησης: 12/2018
Κατάσταση: Ολοκλήρωση Α΄ εξάμηνο 2019

Αποκατάσταση παραδοσιακής υπόσκαφης ομβριοδεξαμενής Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοχωρίου νήσου Θήρας