Αποκατάσταση λιθόστρωτων στα Φηρά

Προϋπολογισμός: 229.448,00€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 9/2013
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τον 2/2015

Έργο αποκατάστασης των λιθόστρωτων στα Κάτω Φηρά κατόπιν της υπογειοποίησης των καλωδίων του δικτύου ηλεκτρισμού που πραγματοποίησε η ΔΕΗ στην περιοχή. Έγιναν εργασίες αποκατάστασης των λιθόστρωτων ρημιδιών, των ρημιδιών με τσιμεντοκονία και αυτών με μαρμαρόπλακες όχι μόνο στο πλάτος του σκάμματος που δημιούργησε η υπογειοποίηση αλλά σχεδόν στο σύνολο του πλάτους κάθε ρημιδιού ώστε να επιτευχθεί η αισθητική αναβάθμιση της περιοχής στο σύνολό της. Επιπλέον, τοποθετήθηκαν επιτοίχια φωτιστικά σώματα και πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για τον φωτισμό και την ασφάλεια των διερχομένων.