Αποκατάσταση Λιθόστρωτων και Κατασκευή Δημοτικού Φωτισμού στον Πύργο

Προϋπολογισμός: 70.512,67€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 8/2015
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε αρχές του 2016

Αποκατάσταση λιθόστρωτων συνολικού μήκους 700 μέτρων και κατασκευή δημοτικού φωτισμού (περίπου 120 φωτιστικά) στα τμήματα του οικισμού που πραγματοποιήθηκε από τη ΔΕΗ η απομάκρυνση των στύλων και η υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτροδότησης. Έργο αισθητικής αναβάθμισης και αποκατάστασης σε τμήματα του παραδοσιακού οικισμού του Πύργου.