Αποκατάσταση Κοινοτικής Δεξαμενής και Περιβάλλοντος Χώρου στη Θέση Ποταμός ν. Θηρασίας

Προϋπολογισμός: 217.497,36€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 8/2016
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το 2017

Πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και εργασίες για τη διασφάλιση της πρόσβασης, της ασφάλειας και της καθαριότητας στον περιβάλλοντα χώρο της δεξαμενής ενώ πραγματοποιήθηκαν και εργασίες για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της δεξαμενής. Συγκεκριμένα, αποκαταστάθηκε και σκυροδετήθηκε ο δρόμος που οδηγεί στη δεξαμενή, απομακρύνθηκαν μπάζα και καθαιρέθηκαν παλαιά τοιχία, κατασκευάστηκαν τοιχία, στηθαία και επιχρίσματα σε τοιχία ενώ αποκαταστάθηκε η ρύση του περιβάλλοντος χώρου της δεξαμενής και πραγματοποιήθηκε επίστρωση τσιμεντοκονίας στο εσωτερικό της δεξαμενής.