Αποκατάσταση και διάσωση του αρχοντικού Σαλίβερου στην Έξω Γωνία

Προϋπολογισμός: 1.200.000€
Έτος δημοπράτησης: 07/2015
Κατάσταση: Ολοκλήρωση 02/2019

Εμφανής είναι η πρόοδος του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του κτηρίου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Έξω Γωνιάς, όπως διακρίνεται και στις σχετικές φωτογραφίες που παρατίθενται. Το αρχοντικό κτήριο, κατασκευασμένο σε κεκλιμένο έδαφος και σε κεντρική θέση του οικισμού της Έξω Γωνιάς, αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό μνημείο που αναπτύσσεται σε τρία κλιμακωτά επίπεδα. Χτίστηκε το 1889 ως ιδιοκτησία της οικογένειας Σαλίβερου και το 1962 δωρήθηκε στην τότε Κοινότητα Έξω Γωνιάς με τη δέσμευση ότι θα χρησιμοποιηθεί ως Κοινοτικό Κατάστημα.
Με απόφαση Υπουργού Πολιτισμού στις 5 Μαΐου του 1995, το κτήριο χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έργο τέχνης, αξιόλογο δείγμα αρχοντικού της νήσου Θήρας, σημαντικό για τη μελέτη της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής λόγω των ιδιαίτερων νεοκλασικών αρχιτεκτονικών και μορφολογικών στοιχείων του.
Αξίζει να τονιστεί ότι ο Δήμος Θήρας έχει καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια για την ανάδειξη αυτού του σημαντικότατου διατηρητέου αρχιτεκτονικού μνημείου στην Έξω Γωνιά όπως αντίστοιχα έχει πράξει και για το διατηρητέο μνημείο των Μύλων του Εμπορείου. Για να πραγματοποιηθεί η δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του κτηρίου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Έξω Γωνιάς Δήμου Θήρας, προηγήθηκε μακρόχρονη διαδικασία εκπόνησης μελετών (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική, συντήρησης και αποκατάστασης διακόσμου) από εξειδικευμένους μελετητές καθώς και λήψη σχετικών εγκρίσεων από αρμόδιες υπηρεσίες.
Ενδεικτικά αναφέρονται εδώ μερικές από τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο κτήριο:

  • αποκατάσταση στατικής επάρκειας,
  • αποκατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων καθώς και του αύλιου χώρου με το βοτσαλωτό δάπεδο,
  • συντήρηση και αποκατάσταση του εσωτερικού διακόσμου με χρωματική συμπλήρωση των φθαρμένων τμημάτων της διακόσμησης,
  • συντήρηση των σωζόμενων τμημάτων του εξωτερικού διακόσμου και χρωματική αποκατάσταση των φθαρμένων επιφανειών,
  • συντήρηση και ανακατασκευή ξύλινων δαπέδων και κουφωμάτων,
  • αποκατάσταση του υπογείου του κτηρίου,
  • τοποθέτηση νέας ηλεκτρικής και υδραυλικής εγκατάστασης καθώς και εγκατάστασης ψύξης – θέρμανσης.