Αντιπλημμυρική προστασία – διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στο Φηροστεφάνι Δ.Δ. Φηρών (εκκλησία Αγ. Γερασίμου)

Προϋπολογισμός: 87.000,00€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 6/2012
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τον 6/2013

Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας, διαχείρισης και συγκέντρωσης όμβριων υδάτων καθώς και διαμόρφωση ενός ενιαίου χώρου στάθμευσης με συνένωση των δύο υφιστάμενων διακριτών τμημάτων. Για τη διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης έγινε αποξήλωση υφιστάμενου σκυροδετημένου τμήματος, κατασκευή ράμπας επικοινωνίας των δύο χώρων και ασφαλτόστρωση με πρόβλεψη για κατασκευή απορροφητικού πηγαδιού και φρεατίων συγκέντρωσης των όμβριων. Επιπλέον, έγινε διαπλάτυνση της εξόδου από το χώρο στάθμευσης με κατασκευή νέας λιθοδομής και κατασκευή προστατευτικού τοιχίου σε εφαπτόμενο στην είσοδο χώρο. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν εργασίες εξωραϊσμού και σήμανσης του χώρου (παρτέρι φύτευσης, διαγράμμιση θέσεων και σήματα κυκλοφορίας).