Ανανέωση τάπητα κυκλοφορίας (Δημ. Σχολείου – κάθετος Αγ. Γεωργίου) Δ.Δ. Εμπορείο Θήρας

Προϋπολογισμός: 42.500,00€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 5/2012
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το 2013

Έργο αποκατάστασης συνολικά 315 μ. ασφαλτικού οδοστρώματος σε δύο κεντρικούς και κυκλοφοριακά επιβαρυμένους δρόμους εντός του οικισμού του Εμπορείου. Η αποκατάσταση των δρόμων έγινε από την κεντρική πλατεία του Εμπορείου έως το νηπιαγωγείο και σε έναν εκ των καθέτων που συνδέουν τον δρόμο Εμπορείου – Περίσσας με τον δρόμο Εμπορείου – Αγίου Γεωργίου. Τα εν λόγω τμήματα βρίσκονταν σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση καθώς κομμάτια ασφάλτου είχαν αποκολληθεί και υπήρχαν λακκούβες από τη διάβρωση που προκαλούσαν τα όμβρια ύδατα. Για την επιδιόρθωση του προβλήματος πραγματοποιήθηκε αποξήλωση του παλαιού οδοστρώματος και έγινε αποκατάσταση με ασφαλτοτάπητα δύο στρώσεων.