Ανανέωση ασφαλτοτάπητα – ανακατασκευή οδών Δήμου Θήρας (2013)

Προϋπολογισμός: 180.000,00€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 9/2013
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τον 10/2014

Ανανέωση του ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας και ανακατασκευή οδών σε διάφορα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Θήρας. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε θέσεις του Δημοτικού οδικού δικτύου στις οποίες ήταν απαραίτητες οι επεμβάσεις ανακατασκευής και ανανέωσης ασφαλτοτάπητα για τη διευθέτηση της απορροής των όμβριων υδάτων και την προστασία του οδοστρώματος.